Гинекология

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, КОНСЕРВАТИВНО И ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ГИНЕКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 • цитонамазка - скрининг на предракови изменения на маточната шийка; 
 • колпоскопия - колпоскопски преглед при т.н. "раничка" на маточната шийка, диакностика на доброкачествени, пред-ракови и злокачествени заболявания на маточната шийка и съответно лечение чрез медикаменти, електрокоагулация и оперативни методи;
 • тестуване и типизиране на hpv (човешки папиломен вирус);
 • микробиологично изследване при цервико-вагинални инфекции;
 • диагностика и лечение на полово предавани заболявания;
 • съвременни изследвания при съмнения за хламидиална инфекция / pcr тест /;
 • хистологично изследване на измененията на маточната шийка и външните полови органи (прицелна биопсия);
 • деструктивно лечение на предраковите изменения на маточната шийка;
 • диагностика и лечение на менструални разстойства;
 • абнормално вагинално кървене;
 • менопаузални разстройства;
 • предменструален синдром;
 • ехографска диагностика на болестите на маточното тяло и аднексите (яйчниците и маточните тръби);
 • семейно планиране, хормонална контрацепция и хормонозаместителна терапия;
 • поставяне на спирали.

 

Гинекологични операции

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

ЕНДОСКОПСКИ (БЕЗКРЪВНИ) ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ (ЛАПАРОСКОПИЯ И ХИСТЕРОСКОПИЯ) ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

 • оперативно лечение на миоми;
 • оперативно лечение на кисти;
 • извънматочна бременност;
 • оперативно лечение на позиционни аномалии на женските полови органи – напр. спадане на влагалищните стени и на матката;
 • стерилитет – диагностика на тубарен фактор (проходимост на маточните тръби), подготовка за ин-витро и пр.;
 • стерилизация на тръби;
 • поликистоза на яйчниците;
 • диагноза и лечение на тазовия болков синдром;
 • ендометриоза;
 • хистероскопска резекция на полипи, миомни възли и сраствания в маточната кухина;
 • лапароскопска и лапароскопски асистирана вагинална хистеректомия.

 

Акушерство

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ НОРМАЛНО И ОПЕРАТИВНО РАЖДАНЕ ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ

 • диагноза на бременност и проследяване на нормална и рискова бременност;
 • консултации по проблеми на нормалната и високо-рискова бременност, раждането и послеродовия период;
 • преценка за начина на раждане към термина на бременността;
 • пренатална диагностика на вродените структурни аномалии на плода с ехографски апарат с възможности за изследване в режим на 2d, 3d и 4d;
 • ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 11-14 г.с. чрез измерване на нухалната транслуценция, ностна костица и други показатели;
 • комбинирана оценка на риска за раждане на дете с хромозомна болест 11- 14 г.с;
 • ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 18-23 г.с. чрез оценка на феталната морфология;
 • комбинирана оценка на риска за раждане на дете с хромозомна болест 15 - 20 г.с;
 • фетална ехокардиография (пренатална диагноза на вродените сърдечни аномалии на плода) в 22 - 24 г.с;
 • оценка на физиологията на плода и скрининг за плацентарна недостатъчност.

 

b2