Допълнителни курсове

  • United States Medical Licensing Examination Step 1 – passed.
  • Healthcare Providers CPR/AED AHA – San Diego, CA, USA.
  • Посещавани курсове за продължително обучение, конференции, конгреси и семинари.
  • Обучение по клинични проучвания в PSI Pharma Support –GCP, стандартни оперативни процедури, етика, биостатистика и безопастност при иницииране, провеждане и приключване на клинични проучвания. Работа върху рандомизирано клинично проучване във фаза III, сравняващо два режима на лечение с Таксани на 4ти стадий на метастазирал карцином на млечната жлеза.
  • Vienna School of Clinical Research – Clinical research basics / October 2008/

b2