Термини

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

РАЗВИТИЕ НА БРЕМЕННОСТТА

  • по седмици
  • бебето и майката в различните седмици от бременноста
  • бременността по седмици и месеци

ГЕСТАЦИОНЕН СРОК НА БРЕМЕННОСТТА

Прочети още...

Акушерски преглед

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ НА БРЕМЕННОСТ, ПРЕНАТАЛНИ /АНТЕНАТАЛНИ/ ГРИЖИ
Пренатален / Антенатален – преди раждането.
Пренаталните /антенатални/ грижи, или грижите преди раждане, са достижение на общия напредък на съвременното общество. Това са: профилактични, диагностични и някои терапевтични мероприятия /грижи/ през бременността, с цел тя да се запази, да се запази здравето на майката, да се предотвратят усложненията, да се осигури здрав и жизнеспособен плод и здраво потомство.

Прочети още...

Бременност с висок риск

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

Рискова бременност е такава бременност, при която са налице фактори, поставящи майката и/или плода под риск по-голям от установения за обичаен за общата популация за развитие на усложнения и патологични процеси по време на бременността, раждането, пуерпериума, а и след това.
Бременните с високо-рискова бременност се нуждаят от интензивни и специализирани грижи с цел профилактика и предотвратяване на развитието на усложнения за намаляване на перинаталния морбидитет и смъртност.

Прочети още...

Вродени аномалии

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

Наличието на някаква аномалия или дефект у новороденото се наблюдава с честота около 40 на 1000 раждания. Основната част (около 30 на 1000) представляват вродените структурни дефекти, т.е. анатомични дефекти, които засягат отделните органи и системи на плода. Останалата част (около 10 на 1000) се пада на хромозомните аномалии и на наследствените болести. Деца с някаква аномалия се раждат с честота 3-4% новородени.
Едни от най-сериозните вродени дефекти са болестта на Даун (в зависимост от възрастта от 1: 2000 до 1: 20); дефектите на невралната тръба (спина бифида и аненцефалия) с честота 1: 500 бременности и дефекти на коремната стена – 1: 2000 бременности.

Прочети още...

Скрининг

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

Масово приложимо минимално инвазивно изследване, с ниска себестойност, при което в резултат най-често не се получава диагноза, а се очертават групи на висок и нисък риск, като при групите с висок риск се налага извършването на диагностично изследване.

Прочети още...

Ултразвуковo изследване в акушерството (ехография, видеозон)

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

Ултразвуковото изследване / ехографията е метод на образна диагностика на състоянието на плода. Самият ехограф се състои от основен корпус, монитор и накрайници (трансдюсери, сонди).

Цели на ултразвуковo изследване в акушерството:

Прочети още...

По въпроса за D-тата

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

2D УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

Основната част от прегледа на плода се извършва в двуизмерен режим. При 2D ехографията се получават виртуални срезове на плода, които се представят на екрана в една равнина по двете основни оси – “х” и “у”. Изключително важни са качествата на ултразвуковия апарат и уменията на акушер-гинеколога в този режим на работа.

ЗD УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

Прочети още...

Доплерово изследване / фетален доплер

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

Чрез тази много важна функция на съвременните апарати се изследва кръвотока в съдовете носещи кръв, респективно и кислород и хранителни вещества до плацентата (маточните артерии), от плацентата към плода (пъпните артерии), в сърцето на плода и в много други кръвоносни съдове (напр. средна мозъчна артерия, ductus venosus).

Прочети още...

Фетална биометрия

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

В различните срокове на бременността се измерват различни размери на плода, като тези показатели се сравняват с популационни норми и се оценя растежа на плода спрямо срока на бременността.

Така се добива представа за общото състояние на плода, за адекватната функция на плацентата и по различни формули се изчислява теглото на плода.

Фетална морфология / фетална анатомия

Виолета Иванова 25 Ноември 2014

Ултразвуковото изследване „фетална анатомия (морфология) е високоспециализирана дейност, която се провежда от специално подготвени за целта АГ специалисти. При това изследване се оглеждат всички органи и системи на бебето. Изследването продължава около 20 минути, а понякога и много повече.

Прочети още...

b2