Скрининг

Масово приложимо минимално инвазивно изследване, с ниска себестойност, при което в резултат най-често не се получава диагноза, а се очертават групи на висок и нисък риск, като при групите с висок риск се налага извършването на диагностично изследване.

Примери:

Скринингово изследване Диагностично изследване
 Цитонамазка  Биопсия и хистологично изследване
 Ехографски и биохимичен скрининг на хромозомни аномалии  Хорионбиопсия, амниоцентеза
 Рутинно наблюдение на бременност в женска консултация  
 Изследване на новородените за вроден хипотиреоидизъм и галактоземия  

b2