Фетална морфология / фетална анатомия

Ултразвуковото изследване „фетална анатомия (морфология) е високоспециализирана дейност, която се провежда от специално подготвени за целта АГ специалисти. При това изследване се оглеждат всички органи и системи на бебето. Изследването продължава около 20 минути, а понякога и много повече.

Феталната анатомия за откриване на отклонения в развитието на бебето (малформации) трябва да се провежда във всяка седмица на бременността. Особено ефективен за откриване на големи аномалии, напоследък се приема т.нар. «ранен ултразвуков скрининг» през 10-16 седмица. Най-информативно е изследването за „фетална анатомия” в 19-23 седмица, когато могат да се открият над 80% от малформациите. Теоретично ултразвуковото изследване би трябвало да бъде една от най-ефективните форми за профилактика на генетичните болести. На практика изследването има 2 съществени ограничения:

  • Необходимостта от ултразвуков апарат от висока класа;
  • Висококвалифициран ултразвуков специалист.

Какво е хромозомна аномалия на плода?
Какво е синдром на даун (тризомия 21)?

b2