Онкологични гинекологични заболявания

ЦИТОНАМАЗКА / ПАП тест:

Скринингово изследване за вторична профилактика на преканцерозите и злокачествените заболявания на шийката на матката.
Има различни класификации на резултатите.
В България се използва разграничаването на четири групи на риск с подгрупи.

Обичайно освен резултат като група по Papanicolau има и описание на находката и препоръка от цитолога – например: контрола след 3-6-12 месеца или контрола след провеждане на противовъзпалителна терапия или с препоръка за колпоскопия и/или биопсия и хистологично изследване.

Групите с висок риск (цитологично сигнализирани) – IIIВ гр. изискват диагностично уточняване – колпоскопия, биопсия и хистологичен резултат.

• РАК НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА-ПРОФИЛАКТИКА
КОЛПОСКОПИЯ
ЧОВЕШКИ ПАПИЛОМА ВИРУС (HPV)
ПРЕКАНЦЕРОЗИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

b2