Образование

  • Средно образование ГПЧЕ "Захари Стоянов", Сливен
  • Висше образование Тракийски университет, МФ - Стара Загора
  • Специализация Тракийски университет, Стара Загора, катедра АГ
  • Придобиване на специалност по АГ - 2000 г.
  • Завършено тригодишно обучение по хомеопатична терапия
    към ЦОРХ-България, 2004-2007г.

b2