Следдипломно обучение и квалификация

  • Фетална морфология, 3D/4D приложения; МБАЛ СВ.СОФИЯ, СОФИЯ.
  • Weil-Cornell Medical Obstetrics & Gynecology Seminar in Salzburg –2001.
  • Колпоскопия - Майчин дом, София - 2000 г.
  • Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията – Тракийски Университет /МФ/ гр.Стара Загора – 26 Февруари 2001.
  • Член на БАУМ
  • Член на БАУАГ
  • Обучение по фетатална ехокардиография - София
  • Курс по пренатална медицина към The Fetal Medicine Centre - London
  • Участие в множество международни форуми - конгреси, семинари, обучения

b2