Членства

  • Българска Асоциация по Акушерство и Гинекология
  • Отворен Медицински Институт към Американо-Австрийската Фондация и Български Отворен Медицински Клуб
  • БАУАГ

b2