Профилактика, диагностика, консервативно и оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания
Женска консултация, наблюдение на бременност, прентални /антенатални/ грижи
Диагноза на бременност и проследяване на нормална и рискова бременност
Консултации по проблеми на нормалната и високо-рискова бременност
Преценка за начина на раждане към термина на бременността
 • slide2-2.jpg
 • slide1-1.jpg
 • sl-krache2.jpg
 • sl-3-3.jpg
 • br-rajdane.jpg

Наличието на някаква аномалия или дефект у новороденото се наблюдава с честота около 40 на 1000 раждания. Основната част (около 30 на 1000) представляват вродените структурни дефекти, т.е. анатомични дефекти, които засягат отделните органи и системи на плода. Останалата част (около 10 на 1000) се пада на хромозомните аномалии и на наследствените болести. Деца с някаква аномалия се раждат с честота 3-4% новородени.
Едни от най-сериозните вродени дефекти са болестта на Даун (в зависимост от възрастта от 1: 2000 до 1: 20); дефектите на невралната тръба (спина бифида и аненцефалия) с честота 1: 500 бременности и дефекти на коремната стена – 1: 2000 бременности.

Най-честите вродени аномалии са:

 • Вродени сърдечни пороци (от тях най-чести са вродените септални дефекти)
 • Вродени цепки на устните/небцето
 • Дефекти на невралната тръба – spina bifida, anencephalia, encephalocele
 • Hypospadia
 • Вродена пилорна стеноза
 • Наследствени болести при човека
 • 5892221-1.jpg
 • 33509777-1.jpg
 • 40393773-1.jpg
 • 44874540-1.jpg
 • 45825840-1.jpg
 • 47639795-1.jpg
 • 58387291-1.jpg
 • 62024199-1.jpg
 • 64837228-1.jpg
 • 79224873-1.jpg
 • 92390552-1.jpg
 • 97181497-1.jpg