Профилактика, диагностика, консервативно и оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания
Женска консултация, наблюдение на бременност, прентални /антенатални/ грижи
Диагноза на бременност и проследяване на нормална и рискова бременност
Консултации по проблеми на нормалната и високо-рискова бременност
Преценка за начина на раждане към термина на бременността
 • slide2-2.jpg
 • slide1-1.jpg
 • sl-krache2.jpg
 • sl-3-3.jpg
 • br-rajdane.jpg

2D УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

Основната част от прегледа на плода се извършва в двуизмерен режим. При 2D ехографията се получават виртуални срезове на плода, които се представят на екрана в една равнина по двете основни оси – “х” и “у”. Изключително важни са качествата на ултразвуковия апарат и уменията на акушер-гинеколога в този режим на работа.

ЗD УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

Съвременни ехографски апарати притежават тази функция, при която чрез софтуерна обработка, се генерира виртуален триизмерен (3D) образ на плода.
При 3D ехографията се получава обемен образ, който се представят на екрана в три оси – “х”, “у” и „z”.

4D УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

По- висок клас апарати разполагат с функцията 3D в реално време, при която се наблюдава, движещ се обемен образ. Разликата с 3D е подобна на тази между снимка и филм.

СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ПОЛУЧАВАНЕТО НА ОБЕМЕН ОБРАЗ Е ПО-ТРУДНО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНО:

 • прекалено ранен срок на бременността
 • разположение на плода - оптимално при плод с лице нагоре
 • при лице опряно в плацентата получаването на адекватен образ е трудно
 • при по - пълни пациентки.
 • 5892221-1.jpg
 • 33509777-1.jpg
 • 40393773-1.jpg
 • 44874540-1.jpg
 • 45825840-1.jpg
 • 47639795-1.jpg
 • 58387291-1.jpg
 • 62024199-1.jpg
 • 64837228-1.jpg
 • 79224873-1.jpg
 • 92390552-1.jpg
 • 97181497-1.jpg