Профилактика, диагностика, консервативно и оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания
Женска консултация, наблюдение на бременност, прентални /антенатални/ грижи
Диагноза на бременност и проследяване на нормална и рискова бременност
Консултации по проблеми на нормалната и високо-рискова бременност
Преценка за начина на раждане към термина на бременността
 • slide2-2.jpg
 • slide1-1.jpg
 • sl-krache2.jpg
 • sl-3-3.jpg
 • br-rajdane.jpg

Чрез тази много важна функция на съвременните апарати се изследва кръвотока в съдовете носещи кръв, респективно и кислород и хранителни вещества до плацентата (маточните артерии), от плацентата към плода (пъпните артерии), в сърцето на плода и в много други кръвоносни съдове (напр. средна мозъчна артерия, ductus venosus).

Информацията се представя най-общо като: звук, различен цвят (в зависимост от посоката на кръвотока), различна интензивност на цвета (в зависимост от скоростта на кръвотока) и като двуизмерна графика за изчисляване на няколко показателя.
Основната роля на тази функция е при проследяване на бременност с висок риск, при неправилно образуване на плацентарните съдове (прееклампсия, интраутеринна рестрикция на растежа на плода, плацентарна недостатъчност), оценка на риска от хромозомни болести, диагностициране на сърдечни и други малформации.

По отношение на споровете дали е важно апаратът да е с 3Д или 4Д функции и какво изобщо значат тези Д’та. Основната част от ултразвуковото изследване на плода се извършва в 2D режим. От най-голямо значение са качествата на един ехограф в 2D режим. Друга съществена функция на един такъв апарат са възможностите му за Доплерово изследване на плода. Тази много важна функция, с която най-общо казано се изследва кръвотока в сърцето и съдовете на плода има роля от най-ранна бременност за установяване виталността на конкретна бременност, аномалиите на плода и растежа на бебето. С доплер на маточните и на пъпните артерии се прави и най-ранното откриване на усложненията на бременността свързани с непрвилно формиране на плацентарните съдове – прееклампсия, нарушен растеж на плода.

 • 5892221-1.jpg
 • 33509777-1.jpg
 • 40393773-1.jpg
 • 44874540-1.jpg
 • 45825840-1.jpg
 • 47639795-1.jpg
 • 58387291-1.jpg
 • 62024199-1.jpg
 • 64837228-1.jpg
 • 79224873-1.jpg
 • 92390552-1.jpg
 • 97181497-1.jpg