Профилактика, диагностика, консервативно и оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания
Женска консултация, наблюдение на бременност, прентални /антенатални/ грижи
Диагноза на бременност и проследяване на нормална и рискова бременност
Консултации по проблеми на нормалната и високо-рискова бременност
Преценка за начина на раждане към термина на бременността
 • slide2-2.jpg
 • slide1-1.jpg
 • sl-krache2.jpg
 • sl-3-3.jpg
 • br-rajdane.jpg

Ултразвуковото изследване „фетална анатомия (морфология) е високоспециализирана дейност, която се провежда от специално подготвени за целта АГ специалисти. При това изследване се оглеждат всички органи и системи на бебето. Изследването продължава около 20 минути, а понякога и много повече.

Феталната анатомия за откриване на отклонения в развитието на бебето (малформации) трябва да се провежда във всяка седмица на бременността. Особено ефективен за откриване на големи аномалии, напоследък се приема т.нар. «ранен ултразвуков скрининг» през 10-16 седмица. Най-информативно е изследването за „фетална анатомия” в 19-23 седмица, когато могат да се открият над 80% от малформациите. Теоретично ултразвуковото изследване би трябвало да бъде една от най-ефективните форми за профилактика на генетичните болести. На практика изследването има 2 съществени ограничения:

 • Необходимостта от ултразвуков апарат от висока класа;
 • Висококвалифициран ултразвуков специалист.

Какво е хромозомна аномалия на плода?
Какво е синдром на даун (тризомия 21)?

 • 5892221-1.jpg
 • 33509777-1.jpg
 • 40393773-1.jpg
 • 44874540-1.jpg
 • 45825840-1.jpg
 • 47639795-1.jpg
 • 58387291-1.jpg
 • 62024199-1.jpg
 • 64837228-1.jpg
 • 79224873-1.jpg
 • 92390552-1.jpg
 • 97181497-1.jpg