Профилактика, диагностика, консервативно и оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания
Женска консултация, наблюдение на бременност, прентални /антенатални/ грижи
Диагноза на бременност и проследяване на нормална и рискова бременност
Консултации по проблеми на нормалната и високо-рискова бременност
Преценка за начина на раждане към термина на бременността
 • slide2-2.jpg
 • slide1-1.jpg
 • sl-krache2.jpg
 • sl-3-3.jpg
 • br-rajdane.jpg

Ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии на плода - ултразвуковото изследване само по себе си не може да диагностицира хромозомните (генетичните) аномалии на плода. За целта е необходимо да се вземе материал от околоплодната течност или от плацентата, който да бъде изпратен за лабораторен анализ. В част от случаите обаче ултразвуковото изследване може да заподозре наличието на хромозомна аномалия на плода, което се осъществява обикновено по два основни механизма:

Чрез установяване на ехографски маркери и белези, които сами по себе си не представляват структурни аномалии, но повишават рисковете за наличието на асоциирана хромозомна аномалия на плода. Такива ултразвукови маркери са:

 • удебелената нухална транслуценция между 11-14 г.с;
 • липсата на назална (носна) кост межд 11-14 г.с;
 • удебелената нухална гънка между 18-23 г.с и др.

При наличието на подобни ехографски маркери на втори етап се предлагат допълнителни диагностични изследвания (вж. Амниоцентеза);

 • Оценка на риска за синдром на Даун
 • Биохимичен скрининг
 • Амниоцентеза

Брошури на националната генетична лаборатория

 • 5892221-1.jpg
 • 33509777-1.jpg
 • 40393773-1.jpg
 • 44874540-1.jpg
 • 45825840-1.jpg
 • 47639795-1.jpg
 • 58387291-1.jpg
 • 62024199-1.jpg
 • 64837228-1.jpg
 • 79224873-1.jpg
 • 92390552-1.jpg
 • 97181497-1.jpg