Профилактика, диагностика, консервативно и оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания
Женска консултация, наблюдение на бременност, прентални /антенатални/ грижи
Диагноза на бременност и проследяване на нормална и рискова бременност
Консултации по проблеми на нормалната и високо-рискова бременност
Преценка за начина на раждане към термина на бременността
 • slide2-2.jpg
 • slide1-1.jpg
 • sl-krache2.jpg
 • sl-3-3.jpg
 • br-rajdane.jpg

РАЗВИТИЕ НА БРЕМЕННОСТТА

 • по седмици
 • бебето и майката в различните седмици от бременноста
 • бременността по седмици и месеци

ГЕСТАЦИОНЕН СРОК НА БРЕМЕННОСТТА

Календар
Считано от първия ден на последната редовна менструация бременността продължава 280 дни, 40 седмици (гестационни седмици) или 10 лунарни месеца (по 28 дни, menses lunaris). Бременността може да се раздели на триместри (три триместъра – 1ви, 2ри и 3ти) или на две половини (преди и след 20 гестационна седмица).

Гестационен - свързан с бременността.

Може да се определи още:

 • овулаторен срок – считано от датата на овулацията
 • концепционна възраст – считано от датата на оплождането

ВЕРОЯТЕН ТЕРМИН НА РАЖДАНЕ
Определя се спрямо първия ден на последната редовна менструация по правилото на Naegele.

 • 5892221-1.jpg
 • 33509777-1.jpg
 • 40393773-1.jpg
 • 44874540-1.jpg
 • 45825840-1.jpg
 • 47639795-1.jpg
 • 58387291-1.jpg
 • 62024199-1.jpg
 • 64837228-1.jpg
 • 79224873-1.jpg
 • 92390552-1.jpg
 • 97181497-1.jpg