Профилактика, диагностика, консервативно и оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания
Женска консултация, наблюдение на бременност, прентални /антенатални/ грижи
Диагноза на бременност и проследяване на нормална и рискова бременност
Консултации по проблеми на нормалната и високо-рискова бременност
Преценка за начина на раждане към термина на бременността
 • slide2-2.jpg
 • slide1-1.jpg
 • sl-krache2.jpg
 • sl-3-3.jpg
 • br-rajdane.jpg

ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ, НАБЛЮДЕНИЕ НА БРЕМЕННОСТ, ПРЕНАТАЛНИ /АНТЕНАТАЛНИ/ ГРИЖИ
Пренатален / Антенатален – преди раждането.
Пренаталните /антенатални/ грижи, или грижите преди раждане, са достижение на общия напредък на съвременното общество. Това са: профилактични, диагностични и някои терапевтични мероприятия /грижи/ през бременността, с цел тя да се запази, да се запази здравето на майката, да се предотвратят усложненията, да се осигури здрав и жизнеспособен плод и здраво потомство.

Пренаталните грижи най-общо се състоят от:

 • ежемесечни визити до 28 гестационна седмица (г.с.)
 • визити на всеки две седмици от 28 – 36 г.с.
 • ежеседмични визити след 36 г.с до раждането

При необходимост и при бременност с висок риск, разбира се, визитите могат да са много по-чести.
Визитите се състоят от:

1. анамнеза (разговор с бременната за важни факти, имащи значение за хода на бременността и раждането)
2. преглед

 • общ медицински преглед
 • акушерски преглед
 • измерване на артериалното кръвно налягане, измерване на теглото, измерване на външните размери на таза
 • ехография (ултразвуков преглед, видеозон)
 • и други при необходимост

3. изследвания

 • кръвна картина, кръвна захар, кръвосъсирване
 • урина
 • при първо посещение се определят: кръвна група, HIV, Wassermann (RPR), HBsAg, имунитет за Rubeolla
 • pap test (цитонамазка) и микробиологично изследване на влагалищен секрет
 • по преценка и особено при наличие на рискови фактори, налични преди или изявили се по време на бременността, се правят по-често и много по-подробни изследвания

За по-детайлна информация:

 • 5892221-1.jpg
 • 33509777-1.jpg
 • 40393773-1.jpg
 • 44874540-1.jpg
 • 45825840-1.jpg
 • 47639795-1.jpg
 • 58387291-1.jpg
 • 62024199-1.jpg
 • 64837228-1.jpg
 • 79224873-1.jpg
 • 92390552-1.jpg
 • 97181497-1.jpg